Deti vedia, ako vyzerá budúcnosť sveta!

Všetci veľkí vedci a vynálezcovia boli deťmi. Talent je v každom z nás. Podporujeme tvorivosť detí, lebo vedie k inováciám.

Prihláška
O súťaži

Súťaž je určená žiakom základných škôl
v kategóriách 1.- 4. a 5. - 9. ročník.

Propozície súťaže

Kresby a maľby môžete naskenovať alebo odfotiť
smartfónom či tabletom a nahrať
do galérie cez online prihlášku.

Vaše výtvarné diela čakáme do 30. apríla 2017

Výsledky súťaže budú vyhlásené
24. mája 2017 v online prenose.

Výtvarná súťaž je súčasťou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.

Organizátor
Ceny

Tri ceny v každej kategórii

Špeciálna cena pre školu:
Výlet do Energolandu.