Žiaci zo slovenských základných škôl prihlásili do súťaže stovky výtvarných diel.

Tretí ročník bol venovaný životnému prostrediu.

Súťaž Budúcnosť sveta vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.

Víťaz hlasovania verejnosti

Prešov

Chráňme našu planétu

9121
hlasov

Cena generálnej riaditeľky

Sereď

Myslieť rozumne

Víťazi

Kategória 1. stupeň
1. miesto

Kurima

Les budúcnosti

2. miesto

Divín

Bolo, je, bude? Ktorú cestu si vyberieme?

3. miesto

Bratislava

Ekologické myslenie

3. miesto

Hnúšťa

S maskou

Kategória 2. stupeň
1. miesto

Tvrdošovce

Strom života

2. miesto

Košice

Príroda na muške

3. miesto

Košice

Odkazy prírode